21.4.10

Erken Çocukluk Eğitimi

Kardelen Çocuk Yuvası'nda Erken Çocukluk Eğitimi uygulanmaktadır.

Erken Çocukluk Eğitimi Nedir? kaonusuyla ilgili aşağıdaki linkleri incelemekte fayda var:


Kardelen Kooperatifi'ni tanıyalım...


2001 yılında Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ve İstanbul, Marmara Deprem Bölgesi, Diyarbakır ve Mardin’de birlikte çalıştığı kadın grupları yoksul kadınların ihtiyaç odaklı örgütlenmesi için model geliştirmek üzere çalışma başlattı ve bu çalışma sonucunda yerel kadın gruplarının örgütlenmesi için uygun yasal yapı olarak “kooperatif”  belirlendi.

Ardından ihtiyaca uygun bir ana sözleşme örneği hazırlanarak, yerel kadın gruplarının kooperatifleşme süreci desteklendi. İlk kadın kooperatiflerinin kurulmaya başlanmasıyla Türkiye’de kadın kooperatifleri hareketi başlamış oldu, ardından da bu hareket hızlı bir biçimde yayıldı ve Türkiye’de 2009 yılına kadar yerel kadınlar tarafından kurulan kooperatif sayısı 60’ı geçti.

Ülkemizde toplum temelli yerel örgütlenmenin ilk örnekleri olan kadın Kooperatifleri; kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlenmeleri ve yerel düzeyde kendi öncelikleri için ortak girişimler başlatmaları, savunuculuk yapmaları ve dolayısıyla politik katılım pratikleri açısından büyük önem taşımaktadırlar.

Kardelen Kooperatifi, bu yaklaşımla İzmit'te kurulduktan sonra neler yapmaktadır?

• 3–6 yaş arası çocuklara tam gün erken çocuk bakımı ve eğitim hizmeti vermek, ilkokula hazırlamak,
• 0–3 yaş çocukları ve annelerini ev ziyaretleri ve oyun odası yoluyla eğitmek ve izlemek
• Annelere çocuk bakımı ve eğitimi konusunda eğitim vermek ve materyal sağlamak.
• Kadınlar için beceri eğitimi sağlamak, kapasitelerini (muhasebe, pazar araştırması, fiyatlandırma v.b. konularda) geliştirmek, pazarla ilişkilendirmek.
• Okuma yazma bilmeyen kadınların okuma-yazma öğrenmesini ve kadınlara yönelik diğer programlara katılmalarını sağlamak.
• Bu programların organizasyonunda rol alacak istekli ve yetenekli bazı kadınlara liderlik becerisi kazandırmak.
• Kadınların yerel yönetimlerle, diğer sektörlerle, başka kadın gruplarıyla ilişkilerini güçlendirmek, iyi ve kötü deneyimlerin kadınlar arasında paylaşımını sağlamak.